Start Sprawozdanie techniczne
Sprawozdanie techniczne PDF Drukuj Email

 

Dopełniając obowiązek wnikający z przepisów zawartych w art. 41 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawia Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223/1) polegający na tym, iż wyniki projektów pilotażowych finansowanych w ramach Funduszu Europejskiego są przedmiotem sprawozdań technicznych udostępnianych do wiadomości publicznej przedstawiamy takie sprawozdanie z realizacji operacji

pt. „Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe”.

 

Sprawozdanie techniczne z realizacji operacji

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu

Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.