Start Realizacja Etap I
PDF Drukuj Email

Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (75%) oraz środków budżetu państwa (25%) w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, oś priorytetowa 3 Środki służące wspólnemu interesowi, środek 3.5 Projekty pilotażowe


Celem operacji jest poprawa stosowanych technologii w zakresie przetwórstwa ryb poprzez opracowanie uniwersalnego systemu technologicznego kompleksowego i bezodpadowego wykorzystywania i przetwarzania karpi z polskiej akwakultury na nowoczesne, rynkowe produkty spożywcze i paszowe. Opracowywany system będzie dogodny do powszechnego wdrażania i stosowania w gospodarstwach stawowej hodowli karpi oraz w zakładach produkcji żywności, dzięki czemu w znaczącym stopniu przyczyni się do stabilnego i zrównoważonego rozwoju tradycyjnej w Polsce stawowej hodowli karpi, a także do utrwalenia jej pozytywnej roli środowiskowej, przyrodniczej, społecznej i ekonomicznej oraz jako źródła zdrowej i bezpiecznej żywności.

Na operację  składają się cztery kierunki prac badawczo-rozwojowych, obejmujące kompleksowo całość przewidywanego zakresu przetwarzania i wykorzystywania karpi jako surowca do wytwarzania rynkowych produktów spożywczych, a odpadów do produkcji pasz:

  • opracowanie technologii wytwarzania „bezostnych” filetów z karpi na drodze mechanicznego nacinania filetów, a następnie ich enzymatycznej rekonstrukcji;
  • opracowanie technologii wytwarzania niepłukanego farszu z mięsa oddzielonego od kostnych odpadów po płatowaniu/filetowaniu oraz jego wykorzystywanie do wytwarzania wieloskładnikowych, gotowych do bezpośredniego spożycia potraw rybnych i rybno-warzywnych;
  • opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych przetwórstwa karpi;
  • opracowanie zmechanizowanych narzędzi do obróbki karpi oraz projektu mobilnej kontenerowej przetwórni karpi dla potrzeb małych i średnich gospodarstw rybackich.

 

 

  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu

Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.