Start Realizacja Etap IV
Etap IV PDF Drukuj Email

 

 

Raport z realizacji IV (i ostatniego) etapu realizacji projektu.

 

O zakresie rzeczowy więcej można się więcej dowiedzieć w zakładce "O Projekcie".

 

W ramach projektu „Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze  i paszowe",finansowanego ze środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013", zrealizowane  zostały  prace  badawczo-rozwojowe  dotyczące możliwości odzysku jadalnego mięsa z pozostałości kostnych, głównie kręgosłupów, po filetowaniu lub płatowaniu karpi.

 


 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu

Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.